Termografering

Termografering av varmekabler

Mistenker du brudd eller varmetap i dine varmekabler? Vi kan nå tilby en termografering av disse. Termografering betyr rett og slett at vi ser “varmen” igjennom gulvet ditt, og vil da oppdage evt. brudd i varmekablene.